Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc Nội ngoại trú đối với sinh viên Khoá 7 (năm nhất)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc nội quy Nội trú ngoại trú đối với sinh viên khoá 7 như sau:
Sinh viên năm nhất nếu không có nhu cầu nội trú trong KTX của ĐHQG-HCM phải có đơn nêu rõ lý do, kèm theo giấy tạm trú tại địa phương nơi thí sinh tự đăng ký tạm trú.
Để thuận tiện trong việc quản lý SV ở ngoại trú thì tất cả những sinh viên không ở trong KTX ĐHQG phải làm đơn và giấy xác nhận của Công an xã/phường nơi cư trú (theo mẫu) gửi về P.CTSV từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 22/05/2013 (sinh viên liên hệ trực tiếp Cô Thoa). Sinh viên kiểm tra thông tin nếu có sai sót liên hệ Phòng CTSV ( Cô Thoa).
Nếu quá thời gian quy định  SV không làm đơn nộp về P.CTSV thì sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường.
Lưu ý: sinh viên nộp đơn cho lớp trưởng và lớp trưởng tổng hợp danh sách sinh viên theo MSSV từ nhỏ đến lớn và nộp về P.CTSV ( Cô Thoa).


Tập tin đính kèm: DS SV O KTX NAM 2012-2013.xls
Tập tin đính kèm: DS SV O KTX XHH 2012-2013.xls
Tập tin đính kèm: Mau Don xac nhan hanh kiem SV o noi tru - KTX.doc
Tập tin đính kèm: Mau Don xac nhan hanh kiem SV o ngoai tru.doc