Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc nhận thẻ Thư viện ĐHQG-HCM cho Khóa 2016

Phòng CTSV xin thông báo!

Hiện nay, Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM đã làm xong thẻ thư viện ĐHQG-HCM cho tất cả SV khóa 2016 của Trường. Phòng CTSV đề nghị các bạn SV khóa 2016 đến Thư viện ĐHQG-HCM để nhận thẻ Thư viện và sử dụng thư viện ĐHQG-HCM vào việc học tập và rèn luyện của mình.

Việc sử dụng thư viện ĐHQG-HCM là một trong các tiêu chí đánh giá ĐRL của sinh viên.

Địa điểm thư viện ĐHQG-HCM: (Thư viện nằm đối diện với cổng chính Trường ĐH TDTT TpHCM - nơi các bạn học môn Giáo dục Thể chất) http://www.vnulib.edu.vn/?page_id=457