Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LIÊN HỆ VỚI PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN (P.CTSV)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LIÊN HỆ VỚI PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN (P.CTSV)

 

Xin chào các bạn sinh viên, quý phụ huynh, quý doanh nghiệp !

Trong khoảng thời gian Trường không tổ chức học tập trung tại Trường do dịch bệnh COVID-19, P.CTSV đề nghị các bạn sinh viên/quý phụ huynh/quý doanh nghiệp có nhu cầu liên hệ về vấn đề công tác sinh viên thì liên hệ với P.CTSV qua một trong các kênh sau:

  • Forum: https://forum.uit.edu.vn/node/25
  • Email: ctsv@uit.edu.vn (các bạn SV phải sử dụng email gm.uit.edu.vn để gởi, lưu ý tiêu đề, nội dung email rõ ràng, và có thông tin liên hệ của SV bên dưới)

Lưu ý: 

  • Số điện thoại bàn của Trường với số nội bộ là 116/159 sẽ không hoạt động.