Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc Làm lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2015

Phòng Công tác Sinh viên thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2015 như sau:

Thời gian: 7g30 ngày 19/12/2015

Địa điểm : Giảng đường 1 - Tòa Nhà A.

Thông tin chi tiết, sinh viên vui lòng xem file đính kèm.