Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc khảo sát trực tuyến lấy ý kiến người học về chất lượng công tác phục vụ và hỗ trợ tại Trường

Thân chào các bạn sinh viên !
Thực hiện Quyết định số 971/QĐ-ĐHCNTT ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về chất lượng công tác phục vụ và hỗ trợ sinh viên (SV);
Nay phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) tiến hành tổ chức lấy ý kiến người học về chất lượng công tác phục vụ và hỗ trợ tại Trường như sau:
  • Đối tượng làm khảo sát: Bao gồm tất cả sinh viên đang học tập tại Trường.
  • Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 03/11/2023 – 17/11/2023
  • Hình thức: Khảo sát online ở link https://student.uit.edu.vn/sinhvien/phieukhaosat (SV đăng nhập bằng tài khoản chứng thực) 

Đề nghị sinh viên các khóa tham gia khảo sát đúng thời gian quy định, đánh giá trung thực, khách quan vì kết quả khảo sát là một trong những căn cứ để Trường xem xét và cải tiến chất lượng phục vụ, hỗ trợ người học.
Mọi thắc mắc, SV vui lòng liên hệ phòng TT-PC-ĐBCL qua địa chỉ email: ttpcdbcl@uit.edu.vn.