Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc hoàn trả học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc hoàn trả học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 như sau: 

Thời gian: Ngày 14/12/2015 và 15/12/2015

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 14h00 đến 16h00

Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.113)

Lưu ý: Sinh viên phải mang theo Thẻ Sinh viên và Chứng minh Nhân dân

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại: http://khtc.uit.edu.vn/node/267