Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc giới hạn dung lượng tài khoản email sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên thông báo: Google sẽ chính thức áp dụng hạn chế dung lượng của domain @gm.uit.edu.vn và @grad.uit.edu.vn từ ngày 01/01/2023. Dung lượng lưu trữ của toàn trường hiện nay đã vượt gần 9 lần mức cho phép. Sau khi tính toán số lượng tài khoản mỗi tài khoản hiện tại phải giới hạn mức lưu trữ tối đa là 50GB lưu trữ cho tất cả dịch vụ của Google bao gồm Gmail, Google Drive, Google Photos. Nếu tổng dung lượng lưu trữ toàn trường không đảm báo mức cho phép của google thì toàn bộ Gmail, Google Drive, Google Photos của domain @gm.uit.edu.vn và @grad.uit.edu.vn sẽ không hoạt động được.

Phòng Công tác Sinh viên và Phòng Dữ liệu & Công nghệ Thông tin đã có thông báo đến sinh viên vượt quá dung lượng cho phép vào 6/2022 và tháng 12/2022 để rà soát giảm dung lượng lưu trữ. Đến thời điểm hiện tại vẫn còn 590 tài khoản vượt quá dung lượng lưu trữ (Theo danh sách đình kèm)

  • Phòng Công tác Sinh viên đề nghị các bạn sinh viên, học viên khẩn trương sao lưu và di chuyển hoặc xóa bớt dữ liệu để đảm bảo < 50GB theo qui định. Thời gian thực hiện đến 12h00 trưa ngày 25/04/2023.
  • Quá thời han trên Phòng DL&CNTT sẽ xóa hoàn toàn các tài khoản vi phạm và không phục hồi lại dữ liệu đã xóa. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất gây ra do việc xóa các dữ liệu này.

Phòng Công tác sinh viên khuyến cáo 426 sinh viên học viên đang có dung lượng lưu trữ từ 45-50GB (Theo danh sách đính kèm) chú ý đảm bảo dung lượng lưu trữ của mình, xóa bớt các dữ liệu không cần thiết để tránh vi phạm.

Danh sách email và dung lượng vượt quá:  https://link.uit.edu.vn/Email-Vuot-DungLuong

Các bạn sinh viên đang học có thể sử dụng dịch vụ lưu trữ OneDrive bằng tài khoản Microsofts (email @ms.uit.edu.vn) hiện đang miễn phí 1TB để lưu trữ các tài liệu phục vụ. Lưu ý tài khoản Microsofts sẽ không được gia hạn sau khi sinh viên thôi học, tốt nghiệp.

Mọi thắc mắc sinh viên có thể trao đổi tại forum :  https://forum.uit.edu.vn/node/563918