Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO Về việc gia hạn học phí học kỳ, năm học 2021-2022 (lần 4)

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn học phí học kỳ, năm học 2021-2022 (lần 4)

Nhà trường đã có thông báo cho sinh viên được gia hạn lần 2 đến ngày 30/10/2021. Tuy nhiên đến hôm nay vẫn còn một số sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 nên chưa thể hoàn thành đúng thời hạn

Nhằm giúp những sinh viên đã được Nhà trường duyệt gia hạn học phí đến 29/11/2021 nhưng chưa thể hoàn thành đúng hạn, được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn sinh viên làm đơn xin tăng thời gian gia hạn học phí, học kỳ 1 năm học 2021-2022 , cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: những sinh viên đã được Ban Giám hiệu phê duyệt gia hạn học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 tới ngày 29/11/2021.

  2. Thời giantừ 28/11/2021 đến 23 giờ 30 ngày 29/11/2021.

  3. Hình thức làm đơn xin tăng thêm thời gian gia hạn học phí: sinh viên làm đơn online tạihttps://tinyurl.com/ebpjv3ka (Sinh viên dùng tài khoản sinh viên đăng nhập)

  4. Lưu ý:

    • Sinh viên kiểm tra danh sách đã được Ban Giám hiệu phê duyệt gia hạn học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại web CTSV.

    • Nhà trường không giải quyết những trường hợp làm gia hạn học phí sau thời gian quy định.