Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đeo thẻ SV, đội mũ bào hiểm khi đến trường

Phòng CTSV thông báo đến sinh viên về việc đeo thẻ sinh viên và đội mũ bảo hiểm khi đến trường.

Yêu cầu:

 - Tất cả các sinh viên khi đến trường đều phải đeo thẻ sinh viên và ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, đảm bảo quy chế của trường đề ra.

- Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy ( không chở 3 trở lên).

Thời gian:

- Từ ngày 29/03/2013 đến 11/04/2013: phát động phong trào và  nhắc nhở sinh viên.

- Ngày12/04/2013: sẽ tiến hành ghi tên sinh viên vi phạm để có biện pháp chế tài.

Bắt đầu từ 12/4/2013 thực hiện biện pháp bắt buộc và trừ điểm rèn luyện theo nội quy nhà trường

Danh sách sinh viên vi phạm sẽ được cập nhật thường xuyên lên website CTSV.