Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đảm bảo an giao thông, phòng chống tội phạm, an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

THÔNG BÁO

Thông báo về việc đảm bảo an giao thông, phòng chống tội phạm, an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

 

Thực hiện Công văn số 6190/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 29/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), phòng chống tội phạm (PCTP), an ninh trật tự (ANTT) trọng dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Căn cứ Công văn số 65/ĐHQG-CTSV ngày 13/01/2022 của Ban Công tác Sinh viên ĐHQG-HCM về việc đảm bảo ATGT, PCTP và ANTT và triển khai các hoạt động dành cho sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nhằm tăng cường công tác ATGT, ANTT, phòng Công tác Sinh viên đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh cụ thể như sau:

1. Đảm bảo trật tự ATGT và phòng chống COVID-19 khi tham gia giao thông, "Đã uống rượu bia - không lái xe", không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; tuân thủ nguyên tắc 5K, luôn thực hiện khoảng cách, đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. 

2. Nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; phòng chống tội phạm tín dụng đen; tội phạm sử dụng công nghệ cao; thực hiện nghiêm Nghị định số 36/2009/NĐ-CP. ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nổ.