Skip to content Skip to navigation

Thông báo về thời gian thi đánh giá Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khóa 2016

Phòng CTSV xin thông tin đến các bạn Sinh viên Khóa 2016 (trúng tuyển đợt 1 và đợt 2 ) 19:00 ngày 19/09/2016 -> 06:00 ngày 25/09/2016)

Link kiểm tra: https://course.uit.edu.vn/course/view.php?id=18

Các câu hỏi, thắc mắc .. các bạn hỏi tại http://forum.uit.edu.vn/threads/63274

Trân trọng!