Skip to content Skip to navigation

Thông báo về kết quả kiểm tra đánh giá Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khóa 2016

Thông báo về kết quả kiểm tra đánh giá Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khóa 2016

Phòng CTSV xin thông tin đến các bạn Sinh viên Khóa 2016 kết quả kiểm tra đánh giá tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khóa 2016

Các câu hỏi, thắc mắc .. các bạn hỏi tại http://forum.uit.edu.vn/threads/63274

Trân trọng!

 

File đính kèm: