Skip to content Skip to navigation

Thông báo về đợt Sinh hoạt Công dân Sinh viên Đầu khoá 2018

Chào các bạn!

Phòng CTSV thông báo lịch đợt Sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa dành cho Tân sinh viên khóa 2018

Lưu ý:

1. Sinh viên đem theo thẻ sinh viên để điểm danh vào mỗi buổi học. Trường hợp chưa có thẻ sinh viên, sinh viên sẽ được nhận thẻ vào buổi học ngày 20/8/2018.

2. Tài liệu, thắc mắc ... các bạn hỏi ở https://forum.uit.edu.vn/node/528338. Phòng CTSV không giải đáp qua các kênh facebook....