Skip to content Skip to navigation

Thông báo Tuần SHCD SV đầu năm

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến Sinh viên lịch học Tuần SHCD-SV đầu năm.

Đối tượng : Sinh viên khóa 5,6,7(kể cả sinh viên CTTT,CNTN,ANTT).

Thời gian: Từ ngày 19/8-23/8/2013.

Địa điểm: Giảng đường 1,2,3 - Tòa nhà A.

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

 

 


Tập tin đính kèm: TB Tuan SHCD dau nam NH 2013-2014.pdf
Tập tin đính kèm: DS Tham gia TSHCD dau nam K5,6,7.xls