Skip to content Skip to navigation

Thông báo triển khai học bổng UIT Global từ học kỳ 1 năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

Triển khai học bổng UIT Global

từ học kỳ 1 năm học 2023-2024

Nhằm khuyến khích sinh viên rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ; Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về việc triển khai học bổng UIT Global từ học kỳ 1 năm học 2023-2024. Thông báo này thay thế các thông báo trước đây về học bổng UIT Global.

1. Đối tượng:

- Tất cả sinh viên chương trình đào tạo chính qui (văn bằng 1), sinh viên chương trình tài năng và sinh viên chương trình tiên tiến.

- Sinh viên chương trình liên kết quốc tế không thuộc đối tượng của học bổng này.

2. Điều kiện nhận học bổng:

- Sinh viên có đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cộng đồng, tham gia Bảo hiểm Y tế. Sinh viên không bị các hình thức kỷ luật của Trường, Ký túc xá.

- Mỗi sinh viên chỉ được nhận học bổng UIT Global một lần duy nhất.

- Chứng chỉ ngoại ngữ phải còn giá trị tại thời điểm đăng ký.

- Thời hạn đăng ký chứng chỉ để nhận học bổng là trong vòng 06 học kỳ đầu tiên kể từ lúc sinh viên nhập học. Thời điểm nộp chứng chỉ muộn nhất trong mỗi học kỳ là trong vòng 30 ngày sau từ ngày kết thúc học kỳ (căn cứ theo kế hoạch đào tạo của trường).

- Đối với sinh viên năm nhất, học bổng UIT Global sẽ được cấp khi sinh viên bắt đầu học kỳ thứ 2 tại trường. Thời điểm thi chứng chỉ được xét học bổng là thời gian sau khi sinh viên nhập học vào Trường.

- Đối với sinh viên khóa 2020 thời hạn nộp chứng chỉ để xét học bổng UIT Global được gia hạn đến hết học kỳ 1 năm học 2023-2024.

- Sinh viên phải đảm bảo các qui định trên tại thời điểm thực hiện xét học bổng UIT Global. Nếu không đảm bảo kết quả xét học bổng sẽ bị hủy. Sinh viên muốn xét lại học bổng phải thi và nộp lại chứng chỉ mới.

3. Giá trị học bổng:

Tiếng Anh

Tiếng Nhật

(JLPT,NAT TEST )

Giá trị học bổng

tối đa

IELTS

TOEFL iBT

>= 5.5

> 65

N3

4.000.000 đồng

>=7.0

>=95

N2

7.000.000 đồng

>= 8.5

>=115

N1

15.000.000 đồng

 

  • Sinh viên nộp chứng chỉ trong 3 học kỳ đầu tiên được nhận 100% giá trị học bổng UIT Global.
  • Sinh viên nộp chứng chỉ trong thời gian từ học kỳ thứ 4 đến học kỳ thứ 6 được nhận 75% giá trị học bổng UIT Global.

4. Quy trình nộp hồ sơ học bổng

- Bước 1: Sau khi có chứng chỉ ngoại ngữ, sinh viên đăng ký chứng chỉ tại website daa.uit.edu.vn. Sinh viên chú ý thời hạn đăng ký chứng chỉ để được công nhận học bổng.

- Bước 2: Phòng Đào tạo Đại học thực hiện công tác hậu kiểm chứng chỉ và xác nhận chứng chỉ “Hợp lệ”.

- Bước 3: Phòng Công tác Sinh viên trình Ban Giám hiệu duyệt danh sách sinh viên được cấp học bổng và chuyển quyết định đến Phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện thủ tục chi học bổng cho sinh viên.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ forum Trường hoặc email ctsv@uit.edu.vn.

File đính kèm: