Skip to content Skip to navigation

Thông báo thực hiện công tác mua Bảo hiểm y tế cho sinh viên năm 2024

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Kế hoạch mua  BHYT trong năm 2024 cho sinh viên Trường như sau:

1. Đối tượng: sinh viên chính quy đang học tập tại trường trừ những sinh viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác.

2. Thời gian thực hiện:

Một năm, Trường sẽ có 3 đợt mua BHYT cho SV như sau:

     - Đợt 1 (đợt mua chính): thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mua đợt này sẽ có hạn sử dụng từ ngày 01/01/2024 - 31/12/2024 (12 tháng).

     - Đợt 2 (đợt mua vét - có thể Trường không tiến hành ): thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mua đợt này sẽ có hạn sử dụng từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024 (11 tháng).

     - Đợt 3 (đợt mua vét cuối năm 2024 và mua BHYT 3 tháng cho tân sinh viên): thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mua đợt này sẽ có hạn sử dụng từ ngày 01/10/2024 - 31/12/2024 (03 tháng).

Thời gian cụ thể về việc đóng tiền mua bảo hiểm y tế cũng như đăng ký nơi khám chữa bệnh của mỗi đợt sẽ có thông báo riêng cho từng đợt mua. Sinh viên chú ý thường xuyên theo dõi thông báo website Phòng Công tác Sinh viên.