Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian và danh sách thi đấu Hội thao sinh viên môn Cờ vua

BTC Hội thao sinh viên năm 2023 thông báo về Lịch thi đấu môn CỜ VUA

- Thời gian: 7h40, thứ tư 19/4/2023
- Địa điểm: Phòng B3.20 (Tòa nhà B, tầng 3)
- Danh sách sinh viên tham gia thi đấu: UIT SPORT 2023 - DS VDV mon Co vua
Sinh viên vui lòng đến đúng giờ thông báo.