Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian Lễ tốt nghiệp và nhận Lễ phục tốt nghiệp

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2013 về thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp:

Thời gian: 7g30 - 10h30

Địa điểm: Giảng đường 1 - Toà nhà A - Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thời gian nhận lễ phục tốt nghiệp: 7g30 -18g00 ngày 07/6/2013.

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đình kèm thời gian Lễ tốt nghiệp.


Tập tin đính kèm: Thong bao to chuc TN dot 1.2013.doc