Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2023

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn học viên, sinh viên thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng năm đợt 1 năm 2023 dành cho sinh viên có đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1, 2 theo thông báo của Phòng Đào tạo Đại học, cụ thể như sau: 

Thời gian: 02 ngày (08/6/2023 (thứ năm) và 09/6/2023 (thứ sáu).

Địa điểm: Giảng đường 1 - Tòa nhà A.

Học viên, sinh viên xem thông báo chi tiết về thời gian tổ chức lễ cũng như việc nhận lễ phục tại File đính kèm.

File đính kèm: