Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn học viên, sinh viên thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng năm đợt tháng 12 năm 2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng, cụ thể như sau: 

Thời gian: Ngày 15/12/2022 (thứ năm).

Địa điểm: Giảng đường 1 - Tòa nhà A.

Học viên, sinh viên xem thông báo chi tiết về việc nhận lễ phục và nhận bằng tại File đính kèm.