Skip to content Skip to navigation

Thông báo thi lại Tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khóa, đầu năm KHÔNG ĐẠT ở đợt 1,2,3

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc thi lại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, đầu năm dành cho sinh viên không đạt ở đợt 1,2,3 năm học 2017-2018.
Thời gian bắt đầu thi: 21:00 ngày 09/7/2018 - 07:00 thứ sáu ngày 13/7/2018.
Sinh viên kiểm tra tại https://courses.uit.edu.vn/mod/quiz/view.php?id=59536
Sinh viên được thi tối đa 2 lần và lấy điểm lần thi cuối cùng.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng CTSV qua: https://forum.uit.edu.vn/node/526968
Sinh viên tham khảo các tài liệu tại đây:

1. Các văn bản mới nhất của Trường 
2. https://forum.uit.edu.vn/node/54205
3. https://forum.uit.edu.vn/node/54400
Kết quả thi xem tại https://forum.uit.edu.vn/node/526968
Vì sự cố kỹ thuật, nên thời gian Thi lại sẽ bắt đầu từ 21:00 ngày 09/7/2018 đến 21:00 ngày 12/7/2018. Rất xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này!