Skip to content Skip to navigation

Thông báo Tham dự Lễ Khai khóa 2020

Hằng năm, Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức Lễ Khai khóa để chào mừng tất cả tân sinh viên bước vào năm học mới.
Năm 2020, ĐHQG tiếp tục tổ chức Lễ Khai khóa với sự tham dự của diễn giả khách mời là Ủy viên Bộ chính trị, Lãnh đạo Đảng - Nhà nước và chương trình văn nghệ chào mừng do chính sinh viên ĐHQG biểu diễn.

Căn cứ công văn số 1715/ĐHQG-CTSV ngày 18/9/2020 về việc triệu tập sinh viên tham dự Lễ Khai khóa - 2020; Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc đăng ký tham dự Lễ Khai khóa - 2020:
- Thời gian: 07 giờ, ngày 03/10/2019 (thứ bảy)
- Địa điểm: Hội trường Trần Chí Đáo - Nhà Điều hành Đại học Quốc gia
- Số lượng: 70 sinh viên
- Đối tượng:
+ Sinh viên đạt giải trong các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, quốc tế
+ Sinh viên 5 tốt năm học 2019 - 2020 các cấp
+ Sinh viên là lớp trưởng các lớp
+ Tân Sinh viên khóa 2020
+ Sinh viên các khóa có mong muốn dự Lễ Khai khóa 2020

Sinh viên tham dự Lễ Khai khóa 2020 vui lòng đăng ký tại https://forms.gle/pjih84yFghWr4cwy5Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng như quy định.

Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng liên hệ tại https://forum.uit.edu.vn/node/546538