Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 46/2016 - Nộp hồ sơ miễn giảm học phí HK1 năm học 2016-2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 21/10/2016

Địa điểm: Phòng A.101

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email: ctsv@uit.edu.vn

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm