Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 18/2015 - Tổ chức Buổi tọa đàm Cử tri trẻ có trách nhiệm

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền, khuyến khích sinh viên thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân trong hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc Tổ chức Buổi toạ đàm Cử tri trẻ có trách nhiệm. Nội dung cụ thể như sau:
- Thời gian: 14 giờ, ngày 19 tháng 5 năm 2016 (Thứ năm)
- Địa điểm: Hội trường nhà E – Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM
- Đối tượng: Tất cả sinh viên Trường, ưu tiên sinh viên là ban cán sự lớp, cán bộ Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên các cấp
- Nội dung toạ đàm: 
+ Tìm hiểu những nội dung cơ bản về Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Luật bầu cử
+ Vai trò trách nhiệm của cử tri trẻ trong việc bầu cử 
+ Giới thiệu những ứng cử viên tiêu biểu hiện đang công tác tại ĐHQG-HCM, những ứng cử viên là cựu sinh viên ĐHQG-HCM.
Sinh viên quan tâm đến những nội dung trên có thể đăng ký tham dự Toạ đàm tại link http://goo.gl/forms/rcPnEHSklY. Sinh viên tham dự Toạ đàm sẽ được cộng điểm rèn luyện theo quy định của Quy chế Sinh viên Trường.
Mọi chi tiết sinh viên có thể liên hệ chị Trần Ngọc Diễm Minh – Chuyên viên Phòng Công tác Sinh viên (Email: ctsv@uit.edu.vn, Điện thoại: 0168 9954 693)