Skip to content Skip to navigation

Thông báo phát thẻ BHYT mua đợt 1 năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo phát thẻ BHYT mua đợt 1 năm 2021 như sau:

Thời gian: từ 13 giờ 30 ngày 05/01/2021 đến 08/01/2021.

              Buổi sáng: 8 giờ - 11 giờ 45 ; Buổi chiều: 13 giờ 30 - 16 giờ 15.

Địa điểm: Phòng CTSV (A.101) 

Riêng các trường hợp sau không có thẻ tại trường do đã tham gia BHYT ở nơi khác

- Lê Hồng Hiển

- Võ Nhật Bảo

- Lê Thị Thiệp

- Nguyễn Văn Hữu Nghĩa

- Phạm Phú Tuấn

Lưu ý: cột cuối cùng có nội dung như sau:

            MSSV+ không thay đổi thông tin => Không cấp thẻ mới Sinh viên dùng thẻ BHYT cũ.

            MSSV => Sinh viên được cấp thẻ mới

Sinh viên xem danh sách trước khi liên hệ nhận thẻ

 

File đính kèm: