Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp hồ sơ xét Miễn giảm học phí năm học 2013-2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên Hướng dẫn về việc nộp hồ sơ miễn giảm học phí cho sinh viên năm học 2013-2014.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 16/10/2013 - 15/11/2013

Địa điểm: nộp trực tiếp tại phòng CTSV (A.101)

Mọi thắc mắc về chế độ miễn giảm học phí  và thủ tục hồ sơ có thể gửi về qua địa chỉ email vidtn@uit.edu.vn

Lưu ý: Phòng CTSV không giải quyết hồ sơ sinh viên nộp trễ hạn

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm. Riêng mẫu đơn, sinh viên vào phần các biểu mẫu download mẫu đơn.


Tập tin đính kèm: QDHD MGHP Tam thoi.doc