Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp hồ sơ Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội, hỗ trợ cho sinh viên khuyết tật, dân tộc thiểu số, HK2 năm 2018-2019

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số học kỳ 2 năm học 2018-2019.
Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến16g30 ngày 15/3/2019.
Địa điểm: Phòng A.101
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại https://forum.uit.edu.vn/node/532954
Sinh viên xem file chi tiết đính kèm