Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp hồ sơ Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội, hỗ trợ cho sinh viên khuyết tật, dân tộc thiểu số, HK1 năm 2018-2019

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số học kỳ 1 năm học 2018-2019.
Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 31/10/2018.
Địa điểm: Phòng A.101
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại https://forum.uit.edu.vn/node/530444
Sinh viên xem file chi tiết đính kèm