Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp hồ sơ chế độ chính sách HK1 năm học 2021-2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Sinh viên đã được miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội (đối tượng 1,2,3) ở năm học 2020-2021 không nộp lại hồ sơ (chỉ nộp lại khi có thay đổi đối tượng).

Sinh viên thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Sinh viên đọc kỹ văn bản hướng dẫn chế độ cho từng đối tượng 

Thông báo số 15: Về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên Học kỳ 1, năm học 2021-2022

Thông báo số 16: Về việc nộp hồ sơ trợ cấp xã hội Học kỳ 1, năm học 2021-2022

Thông báo số 17: Về việc nộp hồ sơ chính sách giáo dục đối với người khuyết tật Học kỳ 1, Năm học 2021-2022

Thông báo số 18: Về việc nộp hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số, học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Tất cả các biểu mẫu, mẫu đơn, sinh viên xem tại: https://ctsv.uit.edu.vn/bieu-mau

Sinh viên chuẩn bị các minh chứng, giấy tờ theo nội dung thông báo.

Bước 3: Nộp hồ sơ

Thời gian nộp tất cả các loại hồ sơ: đến 16 giờ 30 ngày 22/10/2021.

Sinh viên nộp hồ sơ qua email Phòng CTSV: ctsv@uit.edu.vn.

Tiêu đề Email ghi tương ứng loại hồ sơ : MSSV-MGHP  hoặc  MSSV-TCXH hoặc MSSV-SVKT hoặc MSSV-DTTS

Nội dung email: Ghi rõ thông tin Họ tên, MSSV, Loại hồ sơ nộp, Danh sách giấy tờ đính kèm.

Nén tất cả hồ sơ lại thành 01 file (.rar/ .zip) đính kèm và đặt tên file như sau:

- Miễn giảm học phí: MSSV - MGHP.rar

- Trợ cấp xã hội: MSSV - TCXH.rar

- Hỗ trợ sinh viên khuyết tật: MSSV - SVKT.rar

- Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số: MSSV - DTTS.rar

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua forum: https://forum.uit.edu.vn/node/553504
 

Sinh viên xem và đọc kỹ file chi tiết đính kèm trước khi nộp hồ sơ.