Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận tiền hỗ trợ mua đồ dùng học tập cho SV dân tộc thiểu số

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc nhận tiền hỗ trợ mua đồ dùng học tập dành cho sinh viên dân tộc thiểu số học kỳ 1 năm học 2015-2016 như sau: 

Thời gian: Ngày 28/12/2015 và 29/12/2015

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 14h00 đến 16h00

Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.113)

Lưu ý: Sinh viên phải mang theo Thẻ Sinh viên và Chứng minh Nhân dân