Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận thẻ BHYT năm học 2013-2014.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo.

Hiện nay đã có thẻ BHYT năm học 2013-2014, Lớp Trưởng đại diện lên Phòng CTSV (A.101) nhận BHYT cho lớp.

Riêng các bạn khóa 03 và khóa 4 ( khoa KHMT) liên hệ trực tiếp Chị Vi nhận thẻ BHYT.