Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận thẻ BHYT năm 2019

Phòng CTSV thông báo thời gian phát thẻ BHYT như sau:

Sinh viên liên hệ Phòng CTSV (A.101) giờ hành chính để nhận thẻ BHYT 2019. Đây là thẻ BHYT sinh viên đóng tiền mua BHYT ở trường. Sinh viên ở tham gia BHYT ở KTX thì liên hệ KTX để nhận thẻ.
Thời gian nhận thẻ: từ 8g30 ngày 04/01/2019 đến ngày 09/01/2019Sau thời gian trên, sinh viên không nhận thẻ BHYT sẽ bị xử lý theo quy định về việc chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường.
 
Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên để quẹt thẻ.