Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận thẻ BHYT đợt 1 năm 2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên nhận thẻ BHYT đợt 1 năm 2017

Thời gian nhận thẻ: từ ngày 07/02/2017 - 15/02/2017 ( giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên ( A.101).