Skip to content Skip to navigation

Thông báo ngoại trú sinh viên năm nhất ở KTX

Phòng Công tác sinh viên đề nghị tất cả sinh viên năm nhất thuộc diện ở Ký túc xá nhưng có nguyện vọng ngoại trú, phải thực hiện các giấy tờ sau:

Đơn xin ngoại trú (theo mẫu đính kèm).

Giấy đăng ký tạm trú (bản photo không cần công chứng) hoặc giấy xác nhận đang tạm trú tại địa phương nơi đăng ký tạm trú có đóng dấu của Công an xã / phường.

Sinh viên nộp các giấy tờ trên tại phòng Công tác Sinh viên (A101) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/11/2013.Quá thời hạn trên, phòng Công tác sinh viên sẽ xử lý theo qui định.


Tập tin đính kèm: 13_TB_CTSV, 12_11_2013.pdf
Tập tin đính kèm: DonXinNgoaiTru.doc