Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghiêm cấm sử dụng các văn bằng, chứng chỉ giả

Trong thời gian vừa qua, Trường ĐH Công nghệ Thông tin đã kỷ luật rất nặng các trường hợp sử dụng văn bằng chứng chỉ giả. Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên một số vấn đề sau:

- Nhà trường nghiêm cấm hành vi sử dụng các văn bằng, chứng chỉ giả.

- Tất cả văn bằng, chứng chỉ sau khi nộp về trường, Nhà trường sẽ phối hợp với đơn vị cấp văn bằng, chứng chỉ để thực hiện các bước hậu kiểm, xác nhận kết quả.

- Nếu phát hiện hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, Nhà trường sẽ áp dụng mức kỷ luật là Buộc thôi học và không được tham dự tuyển sinh vào bất cứ hệ đào tạo nào của Nhà trường trong thời gian 5 năm.

 Để tạo điều kiện cho sinh viên trong việc xét tốt nghiệp, sinh viên có thể liên hệ các đơn vị trong trường nhờ hỗ trợ giải đáp các vấn đề thời gian hết hạn đào tạo, thời gian tối thiểu nộp chứng chỉ ngoại ngữ tốt nghiệp.

Để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra, Phòng Công tác Sinh viên đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo trên.

File đính kèm: