Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghiêm cấm sử dụng các văn bằng, chứng chỉ giả

Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2016, Hội đồng Kỷ luật Sinh viên năm 2016 đã họp xét kỷ luật 01 sinh viên về việc sinh viên đã sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ giả trong hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016. Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên một số vấn đề sau:

- Nhà trường nghiêm cấm hành vi sử dụng các văn bẳng, chứng chỉ giả.

- Tất cả văn bằng, chứng chỉ sau khi nộp về trường, Nhà trường sẽ phối hợp với đơn vị cấp văn bằng, chứng chỉ để thực hiện các bước hậu kiểm, xác nhận kết quả.

- Nếu phát hiện hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, Nhà trường sẽ áp dụng mức kỷ luật là Buộc thôi học và không được tham dự tuyển sinh vào bất cứ hệ đào tạo nào của Nhà trường trong thời gian 5 năm.

 Để tạo điều kiện cho sinh viên trong việc xét tốt nghiệp, nếu sinh viên có đủ điều kiện xét tốt nghiệp, sinh viên có thể nộp đơn đề nghị Nhà trường lập Hội đồng xét tốt nghiệp cho riêng trường hợp của mình vào bất cứ thời điểm nào trong năm.

Để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra, Phòng Công tác Sinh viên đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo trên.