Skip to content Skip to navigation

Thông báo mua BHYT năm 2024 bổ sung đợt 2

Phòng CTSV thông báo đến sinh viên về việc đóng tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh (KCB) ban đầu năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian: đăng ký bệnh viện và đóng tiền: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/01/2024.

2. Hình thức nộp tiền: 

 Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:

 Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn; Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

 Số tài khoản: 25083649

 Nội dung nộp tiền:<Ho và ten>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2024

 Số tiền nộp: 623.700 đồng.

3. Cách thức đăng ký:

Sinh viên đăng nhập: https://link.uit.edu.vn/Dang-ky-benh-vien và chọn mục Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu. Sau khi chọn bệnh viện, sinh viên nhấn vào nút Lưu để hệ thống lưu lại thông tin.

4. Các lưu ý:

- Sinh viên ở KTX KHÔNG đóng tiền mua BHYT ở Trường.

- Sinh viên được cấp thẻ ở địa phương KHÔNG đóng tiền mua BHYT ở Trường.

- Sinh viên nên kiểm tra hạn sử dụng thẻ BHYT tại cổng thông tin của BHXH VN 

      Link https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bh...

- Hoặc kiểm tra hạn sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng bảo hiểm số - VssID

- Sau thời hạn trên, nếu sinh viên không đăng ký nơi KCB ban đầu: Mặc định Phòng CTSV sẽ đăng ký bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức là nơi KCB ban đầu cho sinh viên. 

- Các bệnh viện sau KHÔNG nhận đăng ký mới hoặc đổi nơi khám chữa bệnh, chỉ chấp nhận gia hạn thẻ cũ: Bệnh viện 175; Bệnh viện Nhân dân Gia Định; Bệnh viện Nguyễn Tri Phương; Bệnh viện Nhân dân 115.

File đính kèm: