Skip to content Skip to navigation

Thông báo mua BHYT năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo mua Bảo hiểm y tế năm 2020 cho sinh viên như sau:

1. Sinh viên đóng tiền mua bảo hiểm y tế theo quy định như sau:

 - Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn

 - Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

 - Số tài khoản: 25083649

    Nội dung nộp tiền:<Họ và tên>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2021

   Số tiền nộp: 563.220 đồng.

2. Sinh viên đăng ký bệnh viện theo link đính kèm 

Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn như sau: http://student.uit.edu.vn  -> đăng nhập bằng tài khoản sinh viên ->  sinh viên -> danh sách phiếu khảo sát -> Phiếu đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2021.

3. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 16/12/2020.

Danh mục nhận đăng ký KCB năm 2021 https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn/Pages/co-so-kcb-tai-tphcm-te-nhan-dang...

Mọi thắc mắc sinh viên trao đổi tại https://forum.uit.edu.vn/node/547968

Sinh viên xem file thông báo chi tiết đính kèm.

File đính kèm: