Skip to content Skip to navigation

Thông báo mua BHYT năm 2021 - Đợt bổ sung

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên như sau:

Đối tượng: Sinh viên chưa tham gia BHYT đợt 1 năm 2021, trừ các đối tượng: được địa phương cấp thẻ, đã có tham gia BHYT ở công ty, đã có tham gia BHYT ở KTX và đã mua BHYT ở trường đợt 1 thì không đóng tiền mua BHYT ở đợt này (Sinh viên xem danh sách mua BHYT đợt 1 ở trường - file đính kèm).

1. Sinh viên đóng tiền mua bảo hiểm y tế (11 tháng, thẻ có hiệu lực từ ngày 01/02/2021 - 31/12/2021).

 - Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn

 - Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

 - Số tài khoản: 25083649

    Nội dung nộp tiền:Họ và tên, MSSV, Nộp tiền BHYT năm 2021 - Dot 2

   Số tiền nộp: 516.285 đồng.

2. Sinh viên đăng ký bệnh viện theo link đính kèm 

Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn như sau: http://student.uit.edu.vn  -> đăng nhập bằng tài khoản sinh viên ->  sinh viên -> danh sách phiếu khảo sát -> Phiếu đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2021.

3. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 03/01/2021

4. Sinh viên phải cập nhật mã số BHXH và tự chịu trách nhiệm các thông tin đã cập nhật => Link tra cứu mã số nếu sinh viên mất thẻ BHYT https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/huong-dan-cach-tra-cuu-bao-hiem-y-te-ma-so-bao-hiem-xa-hoi

Sinh viên xem thông báo, danh mục bệnh viện chi tiết đính kèm.

Sinh viên đăng ký theo link hướng dẫn như sau: https://student.uit.edu.vn/sinhvien/phieukhaosat

Danh sách các bệnh viện nhận đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn/Pages/co-so-kcb-tai-tphcm-te-nhan-dang...

Sinh viên trao đổi, thảo luận thắc mắc tại forum https://forum.uit.edu.vn/node/547968

Thời gian đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu, đóng tiền mua BHYT, điều chỉnh nơi khám chữa bệnh ban đầu đến 16 giờ ngày 03/01/2021.

Sinh viên phải đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu theo danh mục khảo sát. Nếu sinh viên không đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu sẽ được mặc định nơi khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức - Mã BV: 036 (Chú ý: sinh viên không được đăng ký nơi khám chữa bệnh ngoài danh mục quy định).

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng thời gian để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Sinh viên không tham gia BHYT sẽ bị trừ điểm rèn luyện và sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường./.