Skip to content Skip to navigation

Thông báo mua BHYT - ĐỢT BỔ SUNG

Phòng CTSV thông báo đến sinh viên về việc đóng tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh (KCB) dành cho sinh viên chưa tham gia BHYT năm 2022 ở bất kỳ đâu. Riêng Sinh viên đã đăng ký ở KTX năm học 2021-2022 KHÔNG đóng tiền mua BHYT ở Trường.

Thời gian thẻ BHYT có hiệu lực: 01/03/2022 - 31/12/2022 (10 tháng).

Sinh viên chú ý thực hiện theo đúng thông báo, căn cứ quy định nếu sinh viên không tham gia BHYT sẽ bị trừ điểm rèn luyện và không được xét các học bổng.

1. Thời gian: đăng ký bệnh viện và đóng tiền: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/02/2021.

2. Hình thức nộp tiền: 

     Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:

    Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn; Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

    Số tài khoản: 25083649

   Nội dung nộp tiền:<Ho va ten>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2022

  Số tiền nộp: 469.350 đồng.

3. Cách thức đăng ký:

Sinh viên đăng nhập vào https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangkymua-baohiemyte và chọn mục Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu. Sau khi chọn bệnh viện, sinh viên nhấn vào nút Lưu để hệ thống lưu lại thông tin.

4. Các lưu ý:

- Sau thời hạn trên, nếu sinh viên không đăng ký nơi KCB ban đầu: Mặc định Phòng CTSV sẽ đăng ký bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức là nơi KCB ban đầu cho sinh viên. 

- Các bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Nhân dân Gia Định và Nhân dân 115 KHÔNG nhận đăng ký mới hoặc đổi nơi khám chữa bệnh, chỉ chấp nhận gia hạn thẻ cũ.

Mọi thắc mắc sinh viên trao đổi tại https://forum.uit.edu.vn/node/556090

Sinh viên xem file bệnh viện nhận đăng ký khám chữa bệnh theo file đính kèm.