Skip to content Skip to navigation

Thông báo mua BHYT đợt 2 bổ sung

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua bảo hiểm y tế bổ sung đối với sinh viên chưa tham gia BHYT và thẻ có hiệu lực đến 31/12/2015:

Đối tượng: tất cả sinh viên hệ chính quy.

Mức đóng bảo hiểm y tế:  

Theo quy định, mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.150.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT năm học 2015 - 2016  (12 tháng), cụ thể như sau:

4,5% x 1.150.000 đồng x 12 tháng = 434.700 đồng.

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 17/12/2015

Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Sài Gòn

Tên tài khoản       : Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Số tài khoản         : 25083649

Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn như sau: http://student.uit.edu.vn -> đăng nhập bằng tài khoản sinh viên -> sinh viên -> danh sách phiếu khảo sát -> Phiếu đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2015. 

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm.