Skip to content Skip to navigation

Thông báo mua BHYT dành cho Tân sinh viên khóa 2019 và các khóa khác

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua BHYT cho 3 tháng cuối năm 2019. Thẻ BHYT có hiệu lực từ: 01/10/2019 - 31/12/2019.

Đối tượng: Tân sinh viên Khóa 2019 và các khóa khác có nhu cầu. 

Số tiền đóng: 140.805 đồng. Sinh viên đóng tiền qua ngân hàng 

Số tài khoản: 0381000578414

Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thủ Đức

Nội dung nộp tiền:<Họ và tên>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2019

Số tiền nộp: 140.805 đồng

Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn như sau: http://student.uit.edu.vn  -> đăng nhập bằng tài khoản sinh viên -> sinh viên -> danh sách phiếu khảo sát -> Phiếu đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2019.

Thời hạn đăng ký nơi khám chữa bệnh và đóng tiền mua BHYT: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/9/2019.

Riêng tân sinh viên đã đóng tiền BHYT khi nhập học thì không đóng tiền cho đợt này nhưng phải đăng ký nơi KCB ban đầu theo quy định.

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm.