Skip to content Skip to navigation

Thông báo mua BHYT dành cho Tân sinh viên khóa 2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua BHYT cho Tân sinh viên Khóa 2017.

Đối tượng: Tân sinh viên Khóa 2017. Sinh viên Khóa 2017 ở KTX thì liên hệ KTX để mua BHYT

Số tiền đóng: 122.850 đồng

Thẻ có hiệu lực từ: 01/10/2017 - 31/12/2017.

Sinh viên đóng tiền qua ngân hàng 

Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Chợ Lớn (VietABank - CN Chợ Lớn)

Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Số tài khoản: 3001000028049000

Nội dung nộp tiền:<Họ và tên>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2017

Số tiền nộp: 122.850 đồng.

Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn như sau: http://student.uit.edu.vn  -> đăng nhập bằng tài khoản sinh viên -> sinh viên -> danh sách phiếu khảo sát -> Phiếu đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2017.

Thời hạn đăng ký nơi khám chữa bệnh và đóng tiền mua BHYT: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/9/2017.

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm