Skip to content Skip to navigation

Thông báo một số lưu ý đối với sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2013

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến Sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2013, Sinh viên xem kỹ danh sách sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp, số thứ tự, sơ đồ chổ ngồi, một số lưu ý khi tham dự lễ.
Thời gian lễ bắt đầu : 7g30 ngày 08/6/2013 (thứ 7)
Tại giảng đường 1 - Toà nhà A - Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
Chi tiết sinh viên vui lòng xem file đính kèm.


Tập tin đính kèm: DS Tong hop.xls
Tập tin đính kèm: Luu y sinh vien tham gia le.doc
Tập tin đính kèm: So do cho ngoi..jpg