Skip to content Skip to navigation

Thông báo Lịch sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa Đợt 4 - Năm 2018

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa
Đợt 2 - Năm 2018

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc Tổ chức Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa đợt 1 năm 2018 như sau:
1. Đối tượng:
- Đối tượng bắt buộc: sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trong năm 2018, 2019
- Đối tượng khuyến khích tham gia: tất cả sinh viên Trường
2. Nội dung: 
Sinh viên được đánh giá hoàn thành Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa khi đã hoàn thành 2 học phần:
- Học phần A: Trao đổi, gặp gỡ cựu sinh viên
- Học phần B:
+ Củng cố kiến thức về quy chế, quy định của Trường đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.
+ Những kỹ năng cần thiết đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp
* Lưu ý: Sinh viên chủ động sắp xếp tham dự đủ 2 học phần trên, không nhất thiết phải học xong hết trong cùng 01 đợt tổ chức. Sinh viên đã hoàn thành 01 trong 02 học phần ở các đợt trước sẽ được miễn học phần đó ở đợt này.
3. Thời gian - Địa điểm:

Học phần Nội dung Địa điểm Thời gian Số lượng
A Củng cố kiến thức về quy chế, quy định của Trường đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Hội trường E 08:30,
ngày 17/11/2018
(thứ bảy)
200 SV
B Trao đổi, gặp gỡ Cựu sinh viên Hội trường E 09:30,
ngày 17/11/2018
(thứ bảy)
200 SV

4. Cách thức đăng ký:
- Sinh viên đăng ký tham gia tại link: https://forum.uit.edu.vn/node/531164?p=531193
Bằng cách comment Đăng ký tham gia: MSSV - Đăng ký tham gia
- Lưu ý Sinh viên được đánh giá hoàn thành Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa khi đã hoàn thành 2 học phần, không nhất thiết phải hoàn thành 2 học phần trong cùng một đợt tổ chức.
5. Chi tiết sinh viên vui lòng liên hệ tại forum: https://forum.uit.edu.vn/node/531164?p=531193 hoặc ctsv@uit.edu.vn