Skip to content Skip to navigation

Thông báo kiểm tra Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu năm học 2018 - 2019, đầu khoá 2018

Thông báo kiểm tra Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu năm học 2018-2019, đầu khoá 2018

Phòng CTSV xin thông tin về đợt kiểm tra tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu Khoá 2018, đầu năm học 2018-2019 như sau:

Thời gian làm bài: 60 phút - từ 23:00 [mới cập nhật] ngày thứ năm 27/9/2018 đến 23:00 ngày chủ nhật 30/9/2018

Đối tượng: Tất cả các Sinh viên chính qui (SV tự do không cần kiểm tra) đang còn học ở Trường (Tình trạng là "đang học" hoặc "cảnh cáo").

Link kiểm tra: 

Link kiểm tra:

            (các bạn có thể làm ở nhà hoặc làm ở máy tính ở Thư viện/Phòng máy)

Nếu có thắc mắc các bạn hỏi ở forum: https://forum.uit.edu.vn/node/529652 nếu có tính chất cá nhân thì các bạn email cho email toannv@uit.edu.vn 

Các bạn phải hoàn thành >= 70% số câu hỏi mới đạt. Mỗi bạn được làm tối đa 2 lần. Điểm cuối cùng là điểm lần kiểm tra sau cùng. 

Tài liệu: Tài liệu slide cung cấp trên forum có thể chưa cập nhật là phiên bản mới nhất. Do đó các bạn cẩn thận đọc kỹ câu hỏi nhé.