Skip to content Skip to navigation

Thông báo kiểm tra danh sách tham gia BHYT năm 2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế ở trường, ký túc xá

Sinh viên kiểm tra danh sách đính kèm (nếu có sai sót) phản hồi về Phòng CTSV (A.101) hoặc qua email:ctsv@uit.edu.vn

Thời gian phản hồi: từ ngày 17/02 - 22/02/2017.

Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ không giải quyết nếu có phản hồi sai sót.