Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả sinh viên được gia hạn học phí HK2 năm học 2021-2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả, sinh viên gia hạn học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:
Danh sách sinh viên được gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022STT MÃ SV HỌ TÊN KHOAQL HỆ ĐT THỜI GIAN GIA HẠN
1 155200XX Huỳnh Tuấn An HTTT CTTT 15/04/2022
2 155200XX Tô Tiến An KTMT CLC 15/04/2022
3 155200XX Phạm Hoàng Ân KTMT CLC 15/04/2022
4 155200XX Ngô Hữu Anh HTTT CTTT 15/04/2022
5 155200XX Lâm Hà Tuấn Cảnh HTTT CTTT 15/04/2022
6 155200XX Nguyễn Ngọc Công HTTT CQUI 15/04/2022
7 155201XX Trần Hoàng Đức HTTT CTTT 15/04/2022
8 155201XX Nguyễn Nhật Duy KTMT CLC 15/04/2022
9 155202XX Đào Minh Hiếu HTTT CTTT 15/04/2022
10 155202XX Đường Sỹ Hoàng KTMT CLC 15/04/2022
11 155203XX Nguyễn Thanh Huy CNPM CLC 15/04/2022
12 155203XX Lê Viết Huỳnh KTMT CLC 15/04/2022
13 155205XX Nguyễn Trần Trọng Nhân HTTT CTTT 15/04/2022
14 155207XX Phạm Tuấn Tài CNPM CLC 15/04/2022
15 155207XX Trần Phước Tấn KTMT CLC 15/04/2022
16 155208XX Đỗ Văn Thịnh HTTT CLC 15/04/2022
17 155209XX Phạm Ngọc Hà Trang HTTT CLC 15/04/2022
18 155210XX Lê Nhựt Vinh CNPM CLC 15/04/2022
19 165200XX Trần Văn Anh CNPM CLC 15/04/2022
20 165200XX Vũ Thị Lan Anh KTMT CLC 15/04/2022
21 165200XX Trần Ngọc Thiện Bản HTTT CQUI 15/04/2022
22 165201XX Trần Việt Cường HTTT CLC 15/04/2022
23 165201XX Lê Trường Danh HTTT CLC 15/04/2022
24 165201XX Nguyễn Thế Đạt KTMT CLC 15/04/2022
25 165202XX Trần Quốc Đạt KTTT CQUI 15/04/2022
26 165204XX Nguyễn Trần Trung Hiếu KHMT CQUI 15/04/2022
27 165204XX Bùi Lê Hưng CNPM CLC 15/04/2022
28 165204XX Mai Văn Hùng MMT&TT CQUI 15/04/2022
29 165204XX Nguyễn Quốc Hưng HTTT CLC 15/04/2022
30 165204XX Vũ Đoàn Ngọc Hưng CNPM CLC 15/04/2022
31 165205XX Đỗ Hữu Huy MMT&TT CQUI 15/04/2022
32 165205XX Dương Lâm Kha KTMT CQUI 15/04/2022
33 165205XX Lưu Hoàng Khang CNPM CLC 15/04/2022
34 165205XX Văn Mạnh Khang HTTT CTTT 15/04/2022
35 165206XX Trần Minh Khoa HTTT CLC 15/04/2022
36 165206XX Huỳnh Ngọc Liêm CNPM CLC 15/04/2022
37 165206XX Nguyễn Kim Long CNPM CLC 15/04/2022
38 165207XX Hoàng Ngọc Bảo Minh HTTT CTTT 15/04/2022
39 165207XX Nguyễn Ngọc Nhật Minh CNPM CLC 15/04/2022
40 165208XX Huỳnh Hữu Nhân CNPM CLC 15/04/2022
41 165209XX Trần Minh Nhựt CNPM CLC 15/04/2022
42 165209XX Nguyễn Văn Phú HTTT CLC 15/04/2022
43 165210XX Nguyễn Huỳnh Sáng CNPM CLC 15/04/2022
44 165210XX Trần Minh Sang HTTT CQUI 15/04/2022
45 165210XX Nguyễn Thanh Sẻ MMT&TT CQUI 15/04/2022
46 165210XX Trần Thị Soan HTTT CQUI 15/04/2022
47 165210XX Nguyễn Thanh Sơn MMT&TT CQUI 15/04/2022
48 165210XX Phan Minh Thiên Sơn MMT&TT CQUI 15/04/2022
49 165210XX Phạm Huỳnh Tân MMT&TT CQUI 15/04/2022
50 165211XX Vi Chí Thiện CNPM CQUI 15/04/2022
51 165212XX Hồ Nguyễn Nhật Tiến CNPM CLC 15/04/2022
52 165212XX Phan Văn Tiến KTMT CLC 15/04/2022
53 165212XX Dương Thạnh Tín CNPM CLC 15/04/2022
54 165212XX Huỳnh Nguyễn Quang Tín CNPM CLC 15/04/2022
55 165212XX Trần Minh Triết HTTT CQUI 15/04/2022
56 165213XX Nguyễn Lê Anh Tú CNPM CLC 15/04/2022
57 165213XX Lưu Văn Tuấn KHMT CQUI 15/04/2022
58 165213XX Nguyễn Anh Tuấn MMT&TT CQUI 15/04/2022
59 165214XX Lê Ngọc Uyên Vy HTTT CTTT 15/04/2022
60 165215XX Hoàng Anh Minh KTMT CLC 15/04/2022
61 165215XX Nguyễn Viết Hưng CNPM CLC 15/04/2022
62 165215XX Tạ Quốc Khánh CNPM CLC 15/04/2022
63 165215XX Phùng Thị Mỹ Hạnh CNPM CLC 15/04/2022
64 165216XX Nguyễn Đức Anh KHMT CQUI 15/04/2022
65 165216XX Phan Quốc Cường KHMT CQUI 15/04/2022
66 165216XX Võ Yên Hoàng KHMT CQUI 15/04/2022
67 165216XX Đào Duy Khang KTMT CLC 15/04/2022
68 165217XX Trần Trung Kiên CNPM CLC 15/04/2022
69 165217XX Nguyễn Sơn Lâm HTTT CTTT 15/04/2022
70 165217XX Nguyễn Thịnh Sơn Lâm CNPM CLC 15/04/2022
71 165217XX Nguyễn Trọng Nghĩa KTMT CQUI 15/04/2022
72 165217XX Trương Văn Nhất KHMT CQUI 15/04/2022
73 165217XX Đạo Trọng Phiên KTMT CQUI 15/04/2022
74 165217XX Lê Trung Phong KTMT CQUI 15/04/2022
75 165217XX Lê Thị Phụng HTTT CTTT 15/04/2022
76 165218XX Chu Tiến Trọng KTMT CQUI 15/04/2022
77 165218XX Trịnh Hoài Anh Tú KHMT CQUI 15/04/2022
78 165218XX Nguyễn Đoàn Duy Khanh HTTT CLC 15/04/2022
79 175201XX Đào Hữu Duy Quân CNPM CLC 15/04/2022
80 175202XX Lê Nguyễn Tri Ân HTTT CLC 15/04/2022
81 175202XX Trần Hồng Ân HTTT CLC 15/04/2022
82 175202XX Trần Thị Duy An KTMT CLC 15/04/2022
83 175202XX Đào Chung Anh KTMT CLC 15/04/2022
84 175202XX Lê Tấn Anh KTMT CLC 15/04/2022
85 175202XX Phan Văn Anh KTTT CQUI 15/04/2022
86 175202XX Trần Xuân Ánh KHMT CQUI 15/04/2022
87 175202XX Trương Thị Hoài Ánh HTTT CQUI 15/04/2022
88 175202XX Lê Văn Bảo MMT&TT CQUI 15/04/2022
89 175202XX Dương Lê Thanh Bình HTTT CTTT 15/04/2022
90 175203XX Bùi Đức Cường KHMT CLC 15/04/2022
91 175203XX Phan Hùng Cường KTMT CLC 15/04/2022
92 175203XX Trần Văn Cường CNPM CLC 15/04/2022
93 175203XX Nguyễn Huỳnh Nhật Đang KTTT CQUI 15/04/2022
94 175203XX Nguyễn Thế Đăng MMT&TT CLC 15/04/2022
95 175203XX Đồng Xuân Danh HTTT CQUI 15/04/2022
96 175203XX Ngô Thành Đạt MMT&TT CLC 15/04/2022
97 175203XX Phạm Thanh Đông MMT&TT CLC 15/04/2022
98 175203XX Trần Đình Đồng HTTT CQUI 15/04/2022
99 175203XX Trần Minh Đức KHMT CQUI 15/04/2022
100 175203XX Ngọ Viết Dũng HTTT CQUI 15/04/2022
101 175203XX Nguyễn Văn Dũng KTMT CLC 15/04/2022
102 175203XX Đoàn Quốc Dương MMT&TT CLC 15/04/2022
103 175204XX Vũ Ngọc Duy KTMT CLC 15/04/2022
104 175204XX Phan Trường Giang HTTT CQUI 15/04/2022
105 175204XX Lê Thị Hà CNPM CLC 15/04/2022
106 175204XX Vũ Lâm Hà MMT&TT CLC 15/04/2022
107 175204XX Lê Ngọc Hân HTTT CLC 15/04/2022
108 175204XX Nguyễn Văn Hạnh KTMT CLC 15/04/2022
109 175204XX Nguyễn Ngọc Hiển CNPM CLC 15/04/2022
110 175204XX Lê Trung Hiếu KHMT CLC 15/04/2022
111 175204XX Lê Trung Hiếu CNPM CLC 15/04/2022
112 175204XX Nguyễn Đức Hiếu MMT&TT CLC 15/04/2022
113 175204XX Đào Vinh Hiển KTMT CLC 15/04/2022
114 175204XX Lê Thị Trúc Hòa HTTT CLC 15/04/2022
115 175204XX Võ Thái Hòa CNPM CLC 15/04/2022
116 175205XX Hà Minh Hoàng CNPM CLC 15/04/2022
117 175205XX Huỳnh Tấn Hoàng CNPM CLC 15/04/2022
118 175205XX Lê Xuân Hoàng MMT&TT CQUI 15/04/2022
119 175205XX Phan Thanh Hoàng CNPM CLC 15/04/2022
120 175205XX Hoàng Minh Hồng CNPM CQUI 15/04/2022
121 175205XX Dương Phúc Huân HTTT CLC 15/04/2022
122 175205XX Đỗ Văn Hùng MMT&TT CQUI 15/04/2022
123 175205XX Nguyễn Nam Hùng CNPM CLC 15/04/2022
124 175205XX Dương Nhật Huy CNPM CLC 15/04/2022
125 175205XX Phạm Đặng Minh Huy KTMT CQUI 15/04/2022
126 175205XX Phạm Quốc Huy KTMT CLC 15/04/2022
127 175205XX Trần Hoàng Huy KHMT CLC 15/04/2022
128 175205XX Võ Nhật Huy MMT&TT CQUI 15/04/2022
129 175205XX Nguyễn Văn Huỳnh HTTT CLC 15/04/2022
130 175206XX Nguyễn Hữu Minh Khai HTTT CLC 15/04/2022
131 175206XX Đỗ Ngọc Khánh HTTT CLC 15/04/2022
132 175206XX Nguyễn Trọng Khanh CNPM CLC 15/04/2022
133 175206XX Trần Vĩnh Khiêm HTTT CTTT 15/04/2022
134 175206XX Tô Minh Khuê CNPM CLC 15/04/2022
135 175206XX Nguyễn Sanh Kim HTTT CLC 15/04/2022
136 175206XX Hoàng Thanh Lập KTMT CLC 15/04/2022
137 175206XX Hoàng Phan Lê CNPM CLC 15/04/2022
138 175206XX Đoàn Tưởng Linh MMT&TT CLC 15/04/2022
139 175206XX Nguyễn Thị Mỹ Linh CNPM CLC 15/04/2022
140 175206XX Đặng Khắc Lộc KHMT CLC 15/04/2022
141 175207XX Dương Trần Sơn Long HTTT CTTT 15/04/2022
142 175207XX Lê Ngọc Long HTTT CLC 15/04/2022
143 175207XX Nguyễn Hải Long MMT&TT CLC 15/04/2022
144 175207XX Nguyễn Ngọc Thanh Long HTTT CLC 15/04/2022
145 175207XX Nguyễn Song Luân CNPM CLC 15/04/2022
146 175207XX Nguyễn Thành Luân CNPM CLC 15/04/2022
147 175207XX Trịnh Mạnh Lực KTMT CQUI 15/04/2022
148 175207XX Dương Xuân Mạnh MMT&TT CQUI 15/04/2022
149 175207XX Hoàng Công Minh CNPM CLC 15/04/2022
150 175207XX Nguyễn Duy Minh HTTT CQUI 15/04/2022
151 175207XX Nguyễn Ngọc Minh KHMT CQUI 15/04/2022
152 175207XX Nguyễn Văn Minh CNPM CLC 15/04/2022
153 175207XX Cao Thị Trà My HTTT CQUI 15/04/2022
154 175207XX Lê Thị Huyền My MMT&TT KSTN 15/04/2022
155 175207XX Lê Thanh Nghị HTTT CLC 15/04/2022
156 175208XX Dương Hồng Ngọc HTTT CLC 15/04/2022
157 175208XX Mai Như Ngọc HTTT CQUI 15/04/2022
158 175208XX Mai Chí Nguyện HTTT CQUI 15/04/2022
159 175208XX Nguyễn Quách Nguyên MMT&TT CLC 15/04/2022
160 175208XX Nguyễn Hiền Nhân MMT&TT CLC 15/04/2022
161 175208XX Nguyễn Tấn Phát KHMT CLC 15/04/2022
162 175209XX Trầm Hữu Phúc KHMT CQUI 15/04/2022
163 175209XX Phú Hữu Phước HTTT CLC 15/04/2022
164 175209XX Hồ Thanh Phương HTTT CLC 15/04/2022
165 175209XX Nguyễn Văn Quân CNPM CLC 15/04/2022
166 175209XX Trần Hồng Quân KHMT CLC 15/04/2022
167 175209XX Trần Minh Quang MMT&TT CQUI 15/04/2022
168 175209XX Nguyễn Như Quỳnh MMT&TT CLC 15/04/2022
169 175209XX Lâm Thái Sang KTTT CQUI 15/04/2022
170 175209XX Nguyễn Hồng Sơn CNPM CLC 15/04/2022
171 175210XX Nguyễn Tấn Tài HTTT CLC 15/04/2022
172 175210XX Lưu Thành Tấn KTMT CQUI 15/04/2022
173 175210XX Huỳnh Minh Thái MMT&TT CLC 15/04/2022
174 175210XX Nguyễn Thị Hồng Thắm HTTT CQUI 15/04/2022
175 175210XX Hoàng Anh Thắng CNPM CLC 15/04/2022
176 175210XX Lê Ngọc Thắng MMT&TT CLC 15/04/2022
177 175210XX Lê Tuấn Thanh KHMT CQUI 15/04/2022
178 175210XX Lương Thị Phương Thanh HTTT CLC 15/04/2022
179 175210XX Nguyễn Hoàng Trường Thành CNPM CLC 15/04/2022
180 175210XX Lê Hoàng Phương Thể HTTT CLC 15/04/2022
181 175210XX Nguyễn Kim Thiên CNPM CQUI 15/04/2022
182 175210XX Trần Đình Thiện CNPM CLC 15/04/2022
183 175210XX Nguyễn Thanh Thọ CNPM CLC 15/04/2022
184 175210XX Trịnh Kim Thỏa MMT&TT CQUI 15/04/2022
185 175211XX Huỳnh Văn Thuận CNPM CLC 15/04/2022
186 175211XX Lê Phan Vũ Thuận MMT&TT CQUI 15/04/2022
187 175211XX Huỳnh Phúc Tiến HTTT CLC 15/04/2022
188 175211XX Tạ Quang Tiến CNPM CLC 15/04/2022
189 175211XX Trần Ngọc Tiến KTMT CLC 15/04/2022
190 175211XX Lê Như Toàn KTMT CLC 15/04/2022
191 175211XX Nguyễn Bích Trâm HTTT CLC 15/04/2022
192 175211XX Lục Kim Trân MMT&TT CLC 15/04/2022
193 175211XX Nguyễn Ngọc Trân CNPM CLC 15/04/2022
194 175211XX Trương Minh Trí HTTT CQUI 15/04/2022
195 175211XX Võ Đình Triết HTTT CLC 15/04/2022
196 175211XX Hoàng Thụy Trinh HTTT CLC 15/04/2022
197 175211XX Nguyễn Quốc Trọng HTTT CQUI 15/04/2022
198 175211XX Lê Viết Trung KHMT CLC 15/04/2022
199 175211XX Lợi Mai Công Trung KHMT CLC 15/04/2022
200 175211XX Phạm Quang Trường KTMT CQUI 15/04/2022
201 175212XX Nguyễn Thanh Tú MMT&TT CQUI 15/04/2022
202 175212XX Phạm Nhật Tuấn MMT&TT CLC 15/04/2022
203 175212XX Phạm Quang Tuấn MMT&TT CQUI 15/04/2022
204 175212XX Trần Quốc Tuấn MMT&TT CQUI 15/04/2022
205 175212XX Hồ Hoàng Tùng KHMT CLC 15/04/2022
206 175212XX Lê Tiến Tùng MMT&TT CLC 15/04/2022
207 175212XX Quách Thế Tường CNPM CLC 15/04/2022
208 175212XX Huỳnh Thị Bích Tuyền HTTT CQUI 15/04/2022
209 175212XX Đặng Thị Bích Vân HTTT CQUI 15/04/2022
210 175212XX Nguyễn Bá Văn KTMT CLC 15/04/2022
211 175212XX Lê Anh Vũ CNPM CLC 15/04/2022
212 175212XX Lê Nguyễn Hoàng Vũ CNPM CLC 15/04/2022
213 175212XX Ngô Anh Vũ KHMT CLC 15/04/2022
214 175212XX Nguyễn Hoàng Vũ HTTT CQUI 15/04/2022
215 175212XX Trương Thảo Vy MMT&TT CLC 15/04/2022
216 175212XX Lê Dương Anh Chí HTTT CTTT 15/04/2022
217 175212XX Nguyễn Thanh Đức HTTT CTTT 15/04/2022
218 175212XX Vũ Ngọc Hào HTTT CTTT 15/04/2022
219 185200XX Trương Bá Cường CNPM CQUI 15/04/2022
220 185200XX Lê Thị Mỹ Diệu HTTT CQUI 15/04/2022
221 185200XX Trần Anh Đức KTTT CQUI 15/04/2022
222 185200XX Vi Hữu Đức CNPM CQUI 15/04/2022
223 185200XX Nguyễn Thị Mỹ Dung HTTT CQUI 15/04/2022
224 185200XX Hoàng Viễn Duy KHMT CQUI 15/04/2022
225 185200XX Nguyễn Hoàng Khánh Duy KTTT CQUI 15/04/2022
226 185200XX Lê Thị Minh Hiền KTTT CQUI 15/04/2022
227 185200XX Lữ Thị Ngọc Hiền HTTT CQUI 15/04/2022
228 185200XX Nguyễn Trần Hoàng Hiếu CNPM CLC 15/04/2022
229 185200XX Nguyễn Lê Thái Hoàng MMT&TT CQUI 15/04/2022
230 185200XX Nguyễn Khắc Huy MMT&TT CQUI 15/04/2022
231 185200XX Trần Duy Khánh CNPM CQUI 15/04/2022
232 185200XX Nguyễn Phương Lan HTTT CQUI 15/04/2022
233 185200XX Phùng Mỹ Liên HTTT CQUI 15/04/2022
234 185200XX Nguyễn Hải Long KTTT CQUI 15/04/2022
235 185200XX Nguyễn Thành Long CNPM CQUI 15/04/2022
236 185200XX Nguyễn Văn Lương CNPM CQUI 15/04/2022
237 185201XX Nguyễn Duy Phú KTTT CQUI 15/04/2022
238 185201XX Dương Mai Phương MMT&TT CLC 15/04/2022
239 185201XX Nguyễn Thị Phương KTTT CQUI 15/04/2022
240 185201XX Lương Tú Tài KTTT CQUI 15/04/2022
241 185201XX Lưu Quyết Thắng KTMT CQUI 15/04/2022
242 185201XX Nguyễn Quyết Thắng KHMT CQUI 15/04/2022
243 185201XX Lê Phước Thành KTTT CLC 15/04/2022
244 185201XX Châu Ngọc Minh Thư HTTT CLC 15/04/2022
245 185201XX Trương Đức Vũ KHMT CNTN 15/04/2022
246 185202XX Nguyễn Minh Đức CNPM CQUI 15/04/2022
247 185202XX Nguyễn Văn Dương CNPM CQUI 15/04/2022
248 185202XX Trần Việt Anh KTTT CLC 15/04/2022
249 185202XX Lê Ngọc Chính CNPM CLC 15/04/2022
250 185202XX Phù Hữu Đạt HTTT CQUI 15/04/2022
251 185202XX Nguyễn Thái Minh Đức KTTT CQUI 15/04/2022
252 185202XX Lê Thị Thu Hằng KTTT CLC 15/04/2022
253 185202XX Đinh Quang Hoàng CNPM CLC 15/04/2022
254 185202XX Trần Cao Viết Khoa HTTT CQUI 15/04/2022
255 185203XX Nguyễn Nhật Long CNPM CLC 15/04/2022
256 185203XX Vũ Nguyễn KTTT CQUI 15/04/2022
257 185203XX Trần Ngọc Yến Nhi KTTT CQUI 15/04/2022
258 185203XX Huỳnh Khải Siếu KTTT CQUI 15/04/2022
259 185203XX Nguyễn Nhất Sinh KHMT CLC 15/04/2022
260 185203XX Lê Văn Thắng HTTT CQUI 15/04/2022
261 185203XX Lê Việt Thắng KTTT CQUI 15/04/2022
262 185203XX Đỗ Ngọc Thành CNPM CLC 15/04/2022
263 185203XX Nguyễn Huỳnh Tấn Thành CNPM CLC 15/04/2022
264 185203XX Trần Chí Thiện MMT&TT CQUI 15/04/2022
265 185203XX Mai Nguyễn Đức Thọ KTTT CQUI 15/04/2022
266 185203XX Nguyễn Thị Thủy Tiên MMT&TT CQUI 15/04/2022
267 185203XX Bùi Thị Phương Trinh MMT&TT CQUI 15/04/2022
268 185203XX Võ Châu Hoàng Tú KTTT CQUI 15/04/2022
269 185203XX Lê Xuân Vủ KTTT CQUI 15/04/2022
270 185204XX Tô Hoài Quỳnh Vy CNPM CLC 15/04/2022
271 185204XX Hồ Huy Thái MMT&TT KSTN 15/04/2022
272 185204XX Hoàng Văn Lộc KTTT CQUI 15/04/2022
273 185204XX Lường Thị Thu Nguyệt KTTT CQUI 15/04/2022
274 185204XX Lương Tiến Sang CNPM CQUI 15/04/2022
275 185204XX Huỳnh Văn Sơn KTTT CQUI 15/04/2022
276 185204XX Thông Văn Tiến KTTT CQUI 15/04/2022
277 185204XX Võ Duy Ái MMT&TT CQUI 15/04/2022
278 185204XX Huỳnh Ngọc Thiên Ân HTTT CQUI 15/04/2022
279 185204XX Lê Hoàng An KTTT CLC 15/04/2022
280 185204XX Lê Văn An KTTT CQUI 15/04/2022
281 185204XX Ngô Quốc An KTMT CLC 15/04/2022
282 185204XX Nguyễn Phó Khánh An KTTT CLC 15/04/2022
283 185204XX Tô Thành An KTTT CQUI 15/04/2022
284 185204XX Đinh Ngọc Sơn Anh HTTT CTTT 15/04/2022
285 185204XX Dư Chế Anh CNPM CLC 15/04/2022
286 185204XX Hoàng Tuấn Anh HTTT CLC 15/04/2022
287 185204XX Lê Hoàng Anh KTTT CQUI 15/04/2022
288 185204XX Mai Trúc Anh KTTT CLC 15/04/2022
289 185204XX Nguyễn Đức Duy Anh KTTT CQUI 15/04/2022
290 185204XX Nguyễn Ngọc Duy Anh KTTT CQUI 15/04/2022
291 185204XX Nguyễn Phạm Thế Anh KTMT CLC 15/04/2022
292 185204XX Nguyễn Tuấn Anh HTTT CTTT 15/04/2022
293 185204XX Phạm Đức Anh MMT&TT CLC 15/04/2022
294 185204XX Trần Quốc Anh HTTT CQUI 15/04/2022
295 185204XX Trần Tuấn Anh KTMT CLC 15/04/2022
296 185204XX Tô Thị Mỹ Âu MMT&TT CLC 15/04/2022
297 185204XX Nguyễn Lê Bách CNPM CLC 15/04/2022
298 185204XX Nguyễn Giao Ban HTTT CQUI 15/04/2022
299 185204XX Đỗ Gia Bảo KTTT CLC 15/04/2022
300 185204XX Nguyễn Đình Thiên Bảo MMT&TT CLC 15/04/2022
301 185204XX Nguyễn Hồng Ngọc Bảo KTTT CLC 15/04/2022
302 185204XX Nguyễn Văn Bảo HTTT CTTT 15/04/2022
303 185204XX Phù Hoài Bão HTTT CQUI 15/04/2022
304 185205XX Vũ Gia Bảo KHMT CLC 15/04/2022
305 185205XX Dương Văn Bình KTTT CQUI 15/04/2022
306 185205XX Nguyễn Song Ngân Châu HTTT CQUI 15/04/2022
307 185205XX Nguyễn Yến Chi KTTT CQUI 15/04/2022
308 185205XX Phạm Viết Chiến KTTT CQUI 15/04/2022
309 185205XX Trần Nguyên Chiến HTTT CQUI 15/04/2022
310 185205XX Nguyễn Văn Chương HTTT CLC 15/04/2022
311 185205XX Nguyễn Sỹ Thành Công HTTT CLC 15/04/2022
312 185205XX Đỗ Ngọc Cường CNPM CLC 15/04/2022
313 185205XX Phan Khắc Cường KHMT CLC 15/04/2022
314 185205XX Vũ Xuân Cường HTTT CQUI 15/04/2022
315 185205XX Nguyễn Bá Đắc HTTT CQUI 15/04/2022
316 185205XX Hoàng Tiến Đạt KTTT CQUI 15/04/2022
317 185205XX Kiên Tiến Đạt KTTT CQUI 15/04/2022
318 185205XX Lê Huy Đạt KHMT CLC 15/04/2022
319 185205XX Nguyễn Thành Đạt CNPM CLC 15/04/2022
320 185205XX Phạm Trần Tiến Đạt MMT&TT CLC 15/04/2022
321 185205XX Nguyễn Thị Bích Diễm KTTT CQUI 15/04/2022
322 185206XX Nguyễn Thanh Điền KHMT CLC 15/04/2022
323 185206XX Trần Văn Điệp HTTT CQUI 15/04/2022
324 185206XX Nguyễn Văn Đô KTMT CQUI 15/04/2022
325 185206XX Hồ Việt Đức KTTT CLC 15/04/2022
326 185206XX Huỳnh Phước Đức MMT&TT CLC 15/04/2022
327 185206XX Nguyễn Văn Thành Đức HTTT CTTT 15/04/2022
328 185206XX Phạm Hoàng Đức HTTT CQUI 15/04/2022
329 185206XX Phạm Thanh Đức MMT&TT CLC 15/04/2022
330 185206XX Thẩm Minh Đức CNPM CLC 15/04/2022
331 185206XX Đặng Trung Dũng HTTT CQUI 15/04/2022
332 185206XX Đỗ Hùng Dũng KTTT CQUI 15/04/2022
333 185206XX Hồ Anh Dũng KTTT CQUI 15/04/2022
334 185206XX Hồ Đặng Đức Dũng KHMT CQUI 15/04/2022
335 185206XX Lê Đăng Dũng MMT&TT