Skip to content Skip to navigation

Thông báo họp xét ĐRL học kỳ 2, năm học 2012-2013

Phòng Công tác Sinh viên thông báo quy trình họp xét đánh giá điểm rèn (ĐRL) luyện học kỳ 2 năm học 2012-2013.

Thời gian: gửi danh sách về Phòng Công tác Sinh viên (cả bản giấy và file) trước ngày 18/10/2013.

Các bạn xem file chi tiết đính kèm.

 

 


Tập tin đính kèm: 10_TB_CTSV, 24_9_2013.pdf
Tập tin đính kèm: Mau bien ban.doc
Tập tin đính kèm: Mau tong hop danh sach.xls