Skip to content Skip to navigation

Thông báo hoàn trả tiền BHYT cho sinh viên năm 2022 và 4 tháng năm 2023

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc hoàn trả BHYT (nhận trực tiếp) cho sinh viên năm 2022 và 4 tháng năm 2023 cho các sinh viên không cung cấp số tài khoản ngân hàng/cung cấp sai số tài khoản ngân hàng như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 10/10/2023 đến ngày 13/10/2023

    - Sáng : Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

    - Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 00

2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.113)

3. Lưu ý: Khi đi mang theo thẻ sinh viên, CMND (hoặc CCCD).

Danh sách sinh viên được hoàn trả BHYT, sinh viên xem tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-hoan-tra-tien-bhyt-nam-2022-v...